ASOSIY

Hurmatli jurnalxon! Sizga shuni ma’lum qilamizki «Til va adabiyot ta’limi» –  «Преподавание языка и литературы» – «Language and literature teaching» jurnalining elektron pochta manzili – til_adabiyot@umail.uz

 

9-son_2017_MUQOVA

“TIL VA ADABIYOT TA’LIMI”,

2017-yil, 9-son

 To‘liq o‘qish
 8-son_2017_MUQOVA

“TIL VA ADABIYOT TA’LIMI”,

2017-yil, 8-son

 

To‘liq o‘qish

 7-son_2017_MUQOVA

“TIL VA ADABIYOT TA’LIMI”,

2017-yil, 7-son

 

To‘liq o‘qish

 6-son_2017_MUQOVA

“TIL VA ADABIYOT TA’LIMI”,

2017-yil, 6-son

 

To‘liq o‘qish

 5-son_2017_MUQOVA

“TIL VA ADABIYOT TA’LIMI”,

2017-yil, 5-son

 

To‘liq o‘qish

 4-son_2017

“TIL VA ADABIYOT TA’LIMI”,

2017-yil, 4-son

 

To‘liq o‘qish

 3-son_2017_MUQOVA

“TIL VA ADABIYOT TA’LIMI”,

2017-yil, 3-son

 

To‘liq o‘qish

 2-son_2017_MUQOVA

“TIL VA ADABIYOT TA’LIMI”,

2017-yil, 2-son

 

To‘liq o‘qish

 1-son_2017_MUQOVA

“TIL VA ADABIYOT TA’LIMI”,

2017-yil, 1-son

 

To‘liq o‘qish

 12-son_2016

“TIL VA ADABIYOT TA’LIMI”,

2016-yil, 12-son

 

To‘liq o‘qish

 11-son_2016

“TIL VA ADABIYOT TA’LIMI”,

2016-yil, 11-son

 

To‘liq o‘qish

 10-son_2016

“TIL VA ADABIYOT TA’LIMI”,

2016-yil, 10-son

 

To‘liq o‘qish

 9-son_2016

“TIL VA ADABIYOT TA’LIMI”,

2016-yil, 9-son

 

To‘liq o‘qish

8-son_2016 

“TIL VA ADABIYOT TA’LIMI”,

2016-yil, 8-son

 To‘liq o‘qish

 7-son_2016

“TIL VA ADABIYOT TA’LIMI”,

2016-yil, 7-son

 

To‘liq o‘qish

 6-son_2016

“TIL VA ADABIYOT TA’LIMI”,

2016-yil, 6-son

 

To‘liq o‘qish

 5-son_2016

“TIL VA ADABIYOT TA’LIMI”,

2015 ЙИЛ 5-СОН

To‘liq o‘qish

4-son_2016_MUQOVA_TAT

“TIL VA ADABIYOT TA’LIMI”,

2016-yil, 4-son

To‘liq o‘qish

 3-son_2016_MUQOVA_TAT

“TIL VA ADABIYOT TA’LIMI”,

2016-yil, 3-son

 

To‘liq o‘qish

 2-son_2016_MUQOVA_TAT

“TIL VA ADABIYOT TA’LIMI”,

2016-yil, 2-son

 

To‘liq o‘qish

 1-son_2016_MUQOVA_TAT

“TIL VA ADABIYOT TA’LIMI”,

2016-yil, 1-son

 

To‘liq o‘qish

12-son_2015_MUQOVA_TAT“TIL VA ADABIYOT TA’LIMI”, 2015 ЙИЛ 12-СОН

 

To‘liq o‘qish

 11-son_2015

“TIL VA ADABIYOT TA’LIMI”,

2015 ЙИЛ 11-СОН

 

Тўлиқ ўқиш

 10-son_2015

“TIL VA ADABIYOT TA’LIMI”,

2015 ЙИЛ 10-СОН

Тўлиқ ўқиш
 9-son_2015

“TIL VA ADABIYOT TA’LIMI”,

2015 ЙИЛ 9-СОН

Тўлиқ ўқиш

 8-son_2015

“TIL VA ADABIYOT TA’LIMI”,

2015 ЙИЛ 8-СОН

Тўлиқ ўқиш
 7-son_2015

“TIL VA ADABIYOT TA’LIMI”,

2015 ЙИЛ 7-СОН

Тўлиқ ўқиш

 6-son_2015_MUQOVA_TAT

“TIL VA ADABIYOT TA’LIMI”,

2015 ЙИЛ 6-СОН

Тўлиқ ўқиш

 5-son_2015

“TIL VA ADABIYOT TA’LIMI”,

2015 ЙИЛ 5-СОН

Тўлиқ ўқиш

 4-son_2015_MUQOVA_TAT

“TIL VA ADABIYOT TA’LIMI”,

2015 ЙИЛ 4-СОН

Тўлиқ ўқиш

 3-son_2015

“TIL VA ADABIYOT TA’LIMI”,

2015 ЙИЛ 3-СОН

Тўлиқ ўқиш

 2-son_2015

“TIL VA ADABIYOT TA’LIMI”,

2015 ЙИЛ 2-СОН

Тўлиқ ўқиш

 1-son_2015

“TIL VA ADABIYOT TA’LIMI”,

2015 ЙИЛ 1-СОН

Тўлиқ ўқиш